Leveringsvoorwaarden

Roos Aldershoff hanteert de leveringsvoorwaaren van de Fotografen Federatie
u kunt deze voorwaarden hier in PDF -formaat downloaden.
There is also an english version of the Terms of Delivery.


Normal 0 0 1 182 1042 8 2 1279 11.1282 0 0 0
De fotograaf bepaalt onder welke voorwaarden de foto gebruikt mag worden. Die voorwaarden betreffen meestal:

• De prijs
De fotograaf zal de prijs laten afhangen van de oplage, formaat, duur van het gebruik en verspreidingsgebied. Als de foto voor meer doeleinden wordt gebruikt, zal een hogere prijs gelden. Als gebruiker en fotograaf het eens zijn geworden over de voorwaarden, is er sprake van een overeenkomst. Het is goed om die overeenkomst op papier te zetten: dat voorkomt misverstanden.

• De manier waarop de foto wordt gebruikt
De fotograaf kan toestemming geven voor een bepaald nader gedefinieerd gebruik van de foto, hij kan ook zijn auteursrechten overdragen,maar dat laatste is in de fotografie niet gebruikelijk. Doet de fotograaf dat toch, dan is de overdracht alleen geldig als hij op schrift staat.

• Algemene Voorwaarden
De Fotografenfederatie heeft Algemene Voorwaarden geformuleerd die zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam (5 april 1992, nummer 163/1992).  Veel fotografen verwijzen naar deze voorwaarden bijvoorbeeld bij het uitbrengen van een offerte. De Algemene Voorwaarden vindt u hier >>>.

• Morele rechten : naamsvermelding
Bij publicatie of reproductie van een foto hoort altijd de naam van de fotograaf te staan, behalve als de fotograaf daar bezwaar tegen heeft. Het gaat hier om een moreel recht van de fotograaf, een recht dat niet overdraagbaar is.

• Verandering, manipulatie en verminking van foto's
Het is uiteraard niet toegestaan dat er bij publicatie iets wordt veranderd in of aan de foto. Verandering, manipulatie, verminking, misvorming zonder toestemming van de fotograaf wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. De fotograaf houdt het (morele) recht zich hiertegen te verzetten, ook als hij zijn auteursrecht heeft overgedragen. Over wijzigingen kunnen natuurlijk wel afspraken worden gemaakt met de fotograaf; het is van belang deze afspraken zo concreet mogelijk op papier vast te leggen.

Auteursrecht fotograaf

Als fotograaf krijgt je automatisch auteursrecht op al uw foto’s. Dit houdt onder andere in dat alleen je beslist wat er mee mag gebeuren. Als een fotograaf anderen daarvoor toestemming geeft, mogen de foto’s gebruikt worden in bijvoorbeeld boeken, op posters en ansichtkaarten, website of brochures.De Fotograaf kan aan deze toestemming financiële voorwaarden verbinden. Eigenlijk verkoopt je een licentie voor een bepaald gebruik, tijdsduur en oplage. Het is belangrijk de voorwaarden van de licentie zorgvuldig met elkaar af te spreken en, bij voorkeur schriftelijk, vast te leggen. De fotograaf behoudt altijd uw persoonlijkheidsrecht op het werken. Dit houdt onder andere in dat de fotograaf bezwaar kan maken als anderen het werk  verminken of aantasten, het een andere naam geven of er de naam van iemand anders (die van henzelf bijvoorbeeld) bij zetten. De bedoeling van het auteursrecht is dat auteurs, en dus ook fotografen, in staat zijn hun creaties commercieel te (laten) exploiteren en dat anderen niet zonder toestemming aan hun geestelijk eigendom komen. Voor het gebruik van foto's waarvan de maker onvindbaar is bestaat de mogelijkheid een vrijwaringscontract te krijgen bij de Stichting FotoAnoniem. Deze is ondergebracht bij Burafo .

10 geboden van de foto-auteursrecht

 1. Respecteer het auteursrecht op foto’s.
 2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.
 3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen.
  Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
 4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
 5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
 6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen, gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
 7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij de foto.
 8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
 9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
 10. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.

wall clock best-wall-clock top-wall-clock fashion-clock seiko-wall-clock pendulum-wall-clock cool-wall-clock oversized-wall-clock decorative-wall-clock large-wall-clock ikea-wall-clock wall-clocks wall-clock-walmart wall-clock-kits ajanta-wall-clock

© Burafo 2007