Drost + van Veen Architecten, Natuurbelevingcentrum, Oostvaardersplassen , Almere

Natuurbelevingcentrum Oostvaardersplassen in Almere (2009)